• Календар

  • Любимата игра - шах
   2017-06-27

     Думата “шах” идва от персийски и означава император, а думата “мат” означава мъртъв. Който умъртви противниковия император (цар), той печели играта. През Средновековието и по...

  • МОЕТО УЧИЛИЩЕ
   2017-08-29

     МОЕТО УЧИЛИЩЕ ЕСЕ Училището не е само бялата дъска, по която разкриваме магията на чудния свят на знанието. Училището не е само чина, на който се учим да...

  • Покана до родителите
   2019-10-22

  • Покана за събрание на родителите
   2019-11-13

   Уважаеми родители, ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.   ПОКАНА  

Добре дошли в сайта на ОУ "Любен Каравелов"!

Образование за утрешния ден!

През учебната 2021/2022г. ОУ „Любен Каравелов“ взе участие в Проект № BG0502M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", като сформира клуб по интереси с име "Уеб дизайнер", в който се включиха 14 ученици от V-те класове. Ръководител на проекта бе г-жа Цветелина Бринкова, учител по Информационни технологии. В рамките на 70 учебни часа учениците се запознаха с основите на уеб дизайна и езиците за уеб разработка HTML и CSS. Участниците в клуб „Уеб дизайнер“ придобиха знания и умения за това как да структурират и оформят по най-добрия начин един уеб сайт, който да отговаря на стандартите за писане на код на HTML и CSS.  В края на обучението всяко дете представи свой собствен проект, изработен по време на провежданите часове по уеб дизайн. 

 desi_dicheva2.jpgmitko_merev2.jpg

  

 

 

 viki2.jpg

 

 

Основна цел на проекта

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.geri2.jpg С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

ani2.jpg

 

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:  

· усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

· подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

· намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

· модернизиране на методите и средствата за обучение;

· повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

· насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

· осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

P_20220602_134445.jpg P_20220511_132250.jpg

P_20220602_134524.jpg P_20220330_143940_p.jpg